نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید دمان، یکی دیگر از زیرسیستم های طراحی شده ویژه آموزشگاه ها است که امکانات بی نظیری را در این باره در اختیار مدیران و مسئولین آموزشگاه های علمی و کنکور، آزاد، موسیقی و هنری، زبان های خارجی فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها قرار می دهد.
به کمک نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید مدیر می تواند به تعداد دلخواه نظرسنجی های موردنیاز خود را پیرامون اساتید یا سایر موارد آموزشی، مدیریتی ایجاد نموده و برای فراگیران ارسال نماید. هر یک از افراد از طریق پنل کاربری خود به لیست نظرسنجی های تعریف شده برای خود دسترسی خواهد داشت و می تواند در بازه ی زمانی مجاز در آن نظرسنجی شرکت نماید.
مدیر در هر لحظه می تواند نتایج نظرسنجی و ارزشیابی اساتید را مشاهده نموده و نمودارهای آماری مربوط به هر استاد را به صورت نمودار میله ای یا نمودار دایره ای دریافت نماید. همچنین امکان ایجاد نمودار مقایسه عملکرد چندین استاد مختلف یک درس یا نمودار مقایسه نتایج ارزشیابی دروس مختلف یک استاد از دیدگاه فراگیران وی به سادگی از طریق نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید دمان امکان پذیر خواهد بود.

نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید

برخی از مهمترین ویژگی های نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید دمان

 

  • امکان ایجاد هر تعداد دلخواه نظرسنجی پیرامون اساتید ، کادر اداری یا هر موضوع دلخواه دیگر
  • امکان دریافت نظرات فراگیران به هر فرمت دلخواه در نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید
  • امکان تعیین زمان شروع و پایان برای هر ارزشیابی
  • ارسال خودکار ارزشیابی به محض ایجاد برای تمام فراگیران هر استاد
  • امکان ایجاد قالب های پاسخ با تعداد پاسخ مدنظر
  • امکان ثبت بیش از یک پاسخ برای هر سؤال
  • امکان دریافت نمودارهای آماری مجزا برای هر نظرسنجی
  • امکان دریافت نمودارهای مقایسه ای ارزشیابی اساتید مختلف
  • امکان دریافت نمودارهای مقایسه ای ارزشیابی یک استاد در دروس مختلف

 

ویژگی های نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید

جهت مشاهده دمو نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید اینجا را کلیک کنید