ثبت نام آنلاین آموزشگاه گامی به سوی آموزشگاه الکترونیک

اکثر آموزشگاه ها برای ثبت نام فراگیران در دوره های آموزشی از شیوه های کاغذی و دستی استفاده می کنند بسیار شیوه ی زمانبر و پرخطایی می باشد. یکی از راهکارهای نوین برای الکترونیکی کردن این فرایندها، استفاده از سیستم…

بیشتر بخوانید