ویژگی ها و امکانات نرم افزار آموزشگاه فنی و حرفه ای

یکی از پرکاربرد ترین بسته های نرم افزاری که در حوزه آموزشگاه و مدیریت آموزشگاهی کاربرد دارد، نرم افزار آموزشگاه فنی و حرفه ای است. نرم افزارهای آموزشگاه فنی و حرفه ای، نرم افزارهای کاملاً ایده‌آل با بستر کاربردی هستند که قابلیت های متنوعی را در حوزه مدیریت، نظارت بر امور آموزشی، برگزاری آزمون ها و مدیریت ارتباطات میان فراگیران و مدرسان برقرار می سازد. همانطور که می دانید در یک آموزشگاه فنی و حرفه ای قسمت‌های زیادی در حال فعالیت هستند؛ به عنوان مثال حرفه هایی که در حوزه های هنرهای تجسمی فعالیت می کنند، رشته هایی نظیر مجسمه سازی، نقاشی و خطاطی را تحت پوشش قرار می دهند و از طرفی دیگر، آموزشگاه های فنی و حرفه ای هستند که به هنرهای دستی می‌پردازند؛ نمونه‌ای از این آموزشگاه ها شامل آموزش های شیرینی پزی، کار با چرم، خراطی، معرق، مینا کاری و غیره می باشند. در هر یک از آموزشگاه های فوق ارائه یک سیستم کامل نرم افزاری (نرم افزار آموزشگاه فنی و حرفه ای) که بتواند تمام جوانب مدیریتی آموزشگاه را تحت کنترل درآورد، یک ضرورت محسوب می شود. قابلیت ها و امکانات نرم افزار آموزشگاه فنی و حرفه ای چیست؟ یکی از مهم ترین امکانات نرم…

بیشتر بخوانید