قابلیت های نرم افزار آموزشگاه

دموی رایگان دمان را ببینید!

خودتان از نزدیک با قابلیت‌های دمان آشنا شوید...

با تکمیل فرم زیر، کارشناسان دمان در کمتر از ۲۴ ساعت کاری با شما تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز برای دسترسی به دموی رایگان سامانه را در اختیار شما قرار می‌دهند.

«لطفا توجه داشته باشید که این فرم، برای تهیه‌ی نرم‌افزار مدیریتی است و باید توسط کادر اداری آموزشگاه تکمیل شود»

    اطلاعات فردی


    اطلاعات آموزشگاه