نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی و هنر دمان یک راهکار ویژه جهت مدیریت امور داخلی ، ثبت نام هنرآموزان و اطلاع رسانی به آنان می باشد که امکانات بسیار متنوع و کاملی در قالب یک اتوماسیون نرم افزاری یکپارچه به مدیران آموزشگاه های هنری ، موسیقی و سینمایی ارایه می دهد.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی و هنر دمانامکانات نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی و هنر

[table id=3 /]

بسته پیشنهادی ویژه آموزشگاه موسیقی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی و هنر

[table id=4 /]

 

سایر بسته های پیشنهادی

بسته پیشنهادی ویژه آموزشگاه های علمی و کنکور

بسته پیشنهادی ویژه آموزشگاه های فنی و حرفه ای

بسته پیشنهادی ویژه آموزشگاه های زبان های خارجی

جهت مشاهده دمو پنل مدیریت سامانه دمان  اینجا را کلیک کنید